Kampvoorbereiding

Als je vandaag uit het raam kijkt, lijkt de zomer waarschijnlijk nog veraf. Toch maakt deze webpagina jullie komende kamp al een beetje tastbaar. Een geslaagd kamp is namelijk o.a. het resultaat van een goede voorbereiding. We helpen jullie daarvoor graag op weg door de verschillende onderdelen ervan te overlopen.

Kampregistratie

Via de website van Scouts en Gidsen Vlaanderen kunnen jullie jullie kamp online registreren door enkele eenvoudige vragen te beantwoorden: waar en wanneer gaat jullie kamp door, enkele contactgegevens, en hoeveel leden/leiding/foeriers schatten jullie dat er meegaan (een goede gok volstaat). Deze stap is snel en eenvoudig afgevinkt, maar toch heel belangrijk omdat:

 1. Jullie zo bereikbaar zijn in noodsituaties, zoals bijvoorbeeld natuurrampen.
 2. Scouts en Gidsen Vlaanderen verwittigt de kampgemeente van jullie komst, zo hoeven jullie die wettelijke verplichting al niet meer te doen
 3. Scouts en Gidsen Vlaanderen vraagt na welk bos jullie mogen gebruiken om te ravotten en hout te sprokkelen als het kamp ten laatste 28 februari werd geregistreerd

Kampfiche (per kamplocatie)

De kampfiche is een invulbaar PDF-document van district Rupel. Met een PDF-reader zoals bijvoorbeeld Adobe Acrobat kunnen jullie de kampfiche ook digitaal invullen, wat niet mogelijk is met een browser (zoals bijvoorbeeld Chrome, Edge of Firefox).

Een kampkaft bevat enkele verplichte beheersmatige voorbereidingen, waarvan jullie leden op 't eerste zicht niets merken. Maar geen bikke bikke bik zonder foeriers en winkels in de buurt, of geen bosspelen meer als een boze boswachter jullie spel stillegt. We verwachten daarom van iedere kamplocatie een ingevuld kampfiche om zulke verrassingen tijdens het kamp te beperken.

Het beperkend PDF-formaat van de kampfiche kan op zijn beurt jullie verrassen. De kampfiche is namelijk opgemaakt voor een doorsnee kamp, maar daarom hoeft jullie kamp niet doorsnee te zijn! Deden jullie extra moeite waar niet achter gepolst wordt in het document? Hebben jullie meer te vertellen dan jullie neer konden typen? We lezen het dan nog steeds graag! Zet die eventuele extra eigen informatie waar niet achter wordt gepolst gerust in afzonderlijke bijlagen.

De voorbereidingen in de kampfiche houden voornamelijk verband met de kamplocatie. Als jullie met meerdere takken naar dezelfde kampplek gaan, volstaat een gezamenlijke kampfiche. Zijn er in de kampfiche enkele onderdelen die jullie liever per tak afzonderlijk regelen? Geen probleem, dan kan iedere tak die specifieke onderdelen gerust verwerken in hun takvoorbereidingen (zie verder).

De kampfiche is opgesteld voor een binnenlands kamp, dus niet voor buitenlandse kampen. In dat geval verwachten we dat jullie jullie uitzoekwerk in een document verwerken dat jullie zelf opstellen. De kampfiche is dan hoogstens een inspiratiebron welke onderdelen jullie zoal kunnen verwerken. Voornamelijk in het internationaal kampvisum vinden jullie een schat aan informatie om jullie buitenlands kamp te plannen!

Draaiboek takprogramma (per tak)

Het uur dat de wekker rinkelt tot de keuze van het kampaandenken,... Door duidelijke afspraken te maken en inventieve spelen uit te werken, blijft het kamp nog lang nazinderen bij de leden. Wat deze voorbereidingen per tak inhouden, vinden jullie hieronder terug. De informatie die al in de kampfiche is verwerkt, hoeven jullie in dit document niet te herhalen.

Hou bij jullie voorbereidingen rekening hoe jullie de leden een evenwichtig en scoutesk kamp bezorgen waarin iedereen zich thuis voelt (zie kampvisum) en dat op een verantwoorde wijze (zie Speel op Veilig voor regels rond vuur, materiaalgebruik, tochten, slapen, nachtactiviteiten, ...).

Een volledig uitgewerkte kampvoorbereiding wat betreft takwerking, omvat volgende onderdelen:

 • Schematisch overzicht van de geplande activiteiten
 • Algemene dagindeling (een typische dag op kamp met bijhorende tijdstippen)
 • Leefregels met leden, leiding en foeriers (zoals bijvoorbeeld GSM-gebruik, snoep, relaties, alcohol, drugs, roken, ...)
  • Heeft de groep al een beleidsplan (bijvoorbeeld rond alcohol en/of drugs), dan kunnen jullie hiernaar verwijzen: jullie hoeven de inhoud ervan niet te herhalen
  • De opgesomde voorbeelden zijn er ter inspiratie, denk enkel na over regels die jullie relevant vinden
 • Onderlinge takenverdeling (zoals bijvoorbeeld opvolging medicatie, kampaandenkens, choreografie kampdans, dagverantwoordelijke, ... Deze voorbeelden dienen enkel als inspiratie, denk enkel na over taken die jullie relevant vinden)
 • Uitgewerkte activiteiten
  • Spelen, zingevingsmoment, evaluatiemoment, totemisatie, ...: gedetailleerde uitleg en bijhorende materiaallijst
  • Vervoer via openbare vervoersmaatschappij: exacte planning (bijvoorbeeld tijdstip, halte, busnr, ...) en eventuele reservatieaanvraag
  • Dagtocht: geplande route, hoe geraken jullie aan het middageten, eventuele openingsuren en reservatieaanvraag activiteit op eindbestemming, materiaallijst
  • Twee- of driedaagse: geplande tussen- en eindbestemmingen (of richtlijnen hoe jullie die terplekke voorbereiden zoals afstand, type wegen, ...), afspraken met leden, hoe gebeuren de tussentijdse controles, op welke manier wordt de slaapplek geregeld, hoe bereiden jullie de leden voor op onvoorbereide situaties, materiaallijst (bijvoorbeeld fluohesjes), ...
 • Leiding- en ledenlijst (inclusief lidnummers en telefoonnummers ouders van leden)
 • Kampvoorstelling naar de ouders (met bijvoorbeeld uitleg kampthema, contactgegevens, postadres, materiaallijst met o.a. identiteitskaart of ISI+-kaart, ...)
 • Aanpak om medische gegevens op de individuele steekkaarten te laten updaten
 • Regenprogramma
 • Materiaallijst (vergeet het kampvisum en eventuele kampaandenkens niet)
 • Alle andere informatie die jullie interessant lijkt om in jullie kampkaft te verwerken, maar niet tot de verplichte kampvoorbereiding hoort (bijvoorbeeld patrouilleverdeling, uitleg kampthema, samenvatting allergieën, ...)

Kampengagement

De groepsleiding en DC's overlopen ieders de voorbereidingen met jullie tijdens een kampkaftbespreking. De praktische details (waar en wanneer) krijgen jullie via de groepsleiding en/of via mail! Om te ontdekken waarmee we jullie mogen becomplimenteren of net aanmoedingen, ontvangen we jullie kampvoorbereidingen (kampfiche en draaiboek takprogramma) graag ten laatste op de deadline van paasmaandag via dc@districtrupel.be.
 
Zijn zowel groepsleiding als DC's ervan overtuigd dat jullie een scoutswaardig kamp tegemoet gaan, dan ondertekenen zij (en jij!) het kampengagement. Naast een bekroning van jullie harde inzet, maakt dat document ook dat jullie kamp verzekerd wordt via Scouts en Gidsen Vlaanderen. Kunnen jullie daarom het kampengagement, al ondertekend door de groepsleiding, meenemen naar de kampkaftbespreking aub? Jullie vinden het kampengagement achteraan het kampvisum, of kunnen het afprinten van de website van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
 
We wensen jullie alvast een memorabel kamp toe tijdens de zomer,
en in aanloop daartoe veel succes met jullie kampvoorbereidingen!
 
De DC's van district Rupel